«

»

Procedura de recrutare si selectie

Prin Ordinul ministrului sanatatii din 11 martie 2021 a fost aprobata Procedura de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate de Ministerul Sanatatii si unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea acestuia