Birou autorizari

ADRESA, TELEFON:
Bistrita,Str. Zimbrului Nr.5- parter, tel: 0263 217309; 217337-interior 115

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL pentru 
PRELUARE DOSARE, ELIBERARE AUTORIZATII SI NOTIFICARI:

–  Luni-Joi   intre orele  8-15
–  Vineri       intre orele  8-13

  ATRIBUTII:

-primeste si inregistreaza documentatiile in vederea autorizarii/certificarii/acordarii de asistenta de specialiate de sanatate publica
-elibereaza autorizatii sanitare de functionare si notificari

Actul normativ care reglementeaza activitatea de autorizare sanitara este:
Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind  aprobarea procedurilor de reglementare sanitara  pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru  functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

        In conformitate cu acest ordin, in cadrul DSP se deruleaza urmatoarele proceduri administrative si administrativ-profesionale:

– AUTORIZAREA SANITARA IN BAZA DECLARATIEI PE PROPRIA RASPUNDERE

– AUTORIZAREA SANITARA IN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE

 CERTIFICAREA CONFORMITATII CU NORMELE DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

– ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA

VIZAREA ANUALA  A  AUTORIZATIEI SANITARE

Autorizarea prestatorilor de servicii funerare