Interes public

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

1. SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

LEGEA Nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  • Cerere de solicitare  informatii publice (model)
  • Reclamatie administrativa (model)

PERSOANE DESEMNATE PENTRU RELATIILE CU PUBLICUL:

  • Conducere: dr. Andritoiu Anca Roxana
    • str. Granicerilor, nr.5 ; telefon: 0263-232601
  • Secretariat : Pop Marinela
    • str. Granicerilor nr. 5, parter, cam. 3;  telefon: 0263-232601, 0263- 231592

2. BULETIN INFORMATIV conform Legii 544/ 2001

3. SITUATIA DOSARELOR PENTRU TRATAMENT IN STRAINATATE

4. BUGET PE SURSE FINANCIARE SI EXECUTIA BUGETARA

5. BILANTURI CONTABILE

6. ACHIZITII PUBLICE

7. DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE

8. FORMULARE TIP pentru

autorizari

avize sanitare privind deshumarea, transportul si reinhumarea cadavrelor umane

9. INVENTARUL CLADIRILOR din domeniul public al statului conform Legii 121/2014 privind eficienta energetica