Despre DSP

     DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BISTRITA-NASAUD functioneaza  in baza Hotararii Guvernului Romaniei 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.

     Serviciu public deconcentrat al Ministerului Sanatatii Publice,  DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BISTRITA-NASAUD  pune in aplicare politica si programele nationale de sanatate pe plan local, identifica problemele locale prioritare de sanatate publica, elaboreaza si implementeaza actiuni locale de sanatate publica.

     Structura organizatorica si atributiile departamentelor sunt reglementate prin ORDINUL nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului  de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

     ATRIBUTII:

  • organizeaza si controleaza punerea in aplicare a programelor nationale de sanatate publica la nivel local;

  • organizeaza si supravegheaza activitatea de medicina preventiva din teritoriul judetului;

  • In colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizeaza actiuni de educatie pentru sanatatea populatiei;

  • exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii;

  • coordoneaza serviciile de salvare din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite;

  • organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitia Ministerului Sanatatii Publice si autoritatilor locale, potrivit legii,  respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane;

  • la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza servicii privind sanatatea publica , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative in vigoare.

     ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei sunt: