«

»

Informatii pentru iesirea din carantina

DOCUMENTELE NECESARE, mentionate in tabelul de mai jos, pentru derogare/ suspendare de la masura de carantinare se vor atasa la e-mailul trimis la adresa: dspbistritanasaud@gmail.com

Pentru a primi un raspuns in timp util, va rugam sa trimiteti cererile cu cel putin 24 ore inainte de activitatea programata.

ATENTIE !!!
Persoanele izolate (confirmate pozitiv ca fiind infectate cu virusul Sars-CoV-2) nu beneficiaza de derogari/ suspendari

Solicitare  suspendare temporara pentru TESTARE IN ZIUA a 8-a de CARANTINARE-Cerere de suspendare temporara, care trebuie sa contina: numele si prenumele solicitantului, nr. de telefon, centrul de testare (localitatea, adresa), ziua si ora programarii la testare SARS-CoV-2
-Decizia de carantinare
Iesire din carantina din ZIUA A 10-A (daca rezultatul testului efectuat in ziua a 8-a de carantinare este negativ)-Cerere pentru iesire din carantina in care se specifica: nume, prenume
-Rezultatul testului SARS-CoV-2 (Buletinul de analiza de la laborator)
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu prezentati simptomatologie specifica COVID 19 -Decizia de carantinare
Solicitare derogare pentru PLECAREA DIN ROMÂNIA INAINTE DE TERMENUL DE IESIRE DIN CARANTINA-Cerere in care se specifica: nume, prenume, nr. de telefon, tara unde plecati, ziua, ora, aeroportul de unde plecati cu avionul SAU     -daca plecarea este cu masina personala, precizati si numarul de inmatriculare al masinii, ziua, ora plecarii, punctul de frontiera tranzitat si intervalul orar in care se intentioneaza trecerea prin frontiera SAU      -daca mijlocul de transport folosit este transport in comun (rutier/ feroviar) trimiteti si copia biletului de calatorie.
-Decizia de carantinare
Solicitare  de suspendare temporara pentru URGENTE MEDICALE-Cerere in care se specifica: nume, prenume, nr. de telefon, urgenta medicala, spitalul unde va deplasati (localitatea) ziua, ora si intervalul de timp
-Documente medicale justificative ale afectiunii medicale care sa dovedeasca urgenta medicala (interventii/tratamente medicale in cazuri care nu suporta amânare de ex. dializa, afectiuni oncologice, etc.)
-Decizia de carantinare
Solicitare suspendare temporara pentru PARTICIPAREA LA EVENIMENTE FAMILIALE LEGATE DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES-Cerere care trebuie sa cuprinda: nume, prenume, nr. de telefon, sa mentionati evenimentul si sa specificati: ziua, intervalul de timp, localitatea unde are loc evenimentul, gradul de rudenie
-Certificatul de deces SAU in cazul casatoriei document care atesta programarea acestui eveniment
-Decizia de carantinare
Solicitare suspendare temporara pentru RIDICARE SAU PRESCHIMBARE ACTE DE IDENTITATE, PASAPOARTE, PERMISE DE CONDUCERE-Cerere care sa cuprinda: nume, prenume, nr. de telefon, in care sa mentionati motivul solicitarii, data si ora programarii pentru prezentare la institutiile publice care elibereaza astfel de documente
-Decizia de carantinare
Solicitare SCHIMBARE DOMICILIU DE CARANTINARE-Cerere care sa cuprinda: nume, prenume, nr. de telefon, in care sa mentionati motivul schimbarii domiciliului de carantinare si adresa completa unde doriti sa stati in carantina -Decizia de carantinare
Solicitare INFIRMARE A DECIZIEI DE CARANTINARE -Cerere care sa cuprinda: nume, prenume, nr. de telefon, in care sa mentionati motivul solicitarii
– Dovada din care sa reiasa ca persoana solicitanta face parte din categoriile exceptate de la carantina, conform legislatiei in vigoare
– Decizia de carantinare